Ubezpieczenia i finanse

Sektor finansowy potrzebuje liderów, którzy w trudnych czasach będę potrafili wdrożyć nowe modele działania oraz podnieść motywację i zaangażowanie pracowników a jednocześnie sprostać wysokim oczekiwaniom udziałowców, regulatora oraz szeroko rozumianego otoczenia biznesu.

Rola menadżerów zarządzających instytucjami finansowymi jest obecnie pod szczególnym nadzorem a znalezienie osób z odpowiednim doświadczeniem biznesowym pozwalającym na efektywne zarządzanie aktywnością tych organizacji staje się warunkiem krytycznym dla odniesienia długoterminowego sukcesu.

Instytucje finansowe stają zatem przed wyzwaniem znalezienia i zatrudnienia najlepszych specjalistów, którzy dzięki wiedzy i zgromadzonym doświadczeniom będą w stanie odpowiedzieć na szybko zmieniające się otoczenie oraz pozwolą firmie utrzymać przewagę konkurencyjną.

Nasi konsultanci pomagają w tym procesie. Realizujemy projekty Executive Search i rekrutacyjne dla firm działających w różnych sektorach rynku w obszarze ubezpieczeń, bankowości, finansów i księgowości.

Dla naszych Klientów, wiodących instytucji finansowych, poszukujemy menedżerów wszystkich szczebli oraz specjalistów z następujących obszarów: ubezpieczenia, bankowość komercyjna i inwestycyjna, leasing, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, doradztwo finansowe, finanse przedsiębiorstw, księgowość.

Realizujemy również projekty outsourcingowe finansowej kadry kierowniczej i specjalistycznej. Jest to sposób na obsadzanie stanowisk finansowych związanych z realizacją konkretnych projektów,  m.in.: przygotowywaniem biznes planów, wdrażaniem zasad kontrolingu czy konwersji sprawozdań finansowych na standardy zachodnie. Powodem wykorzystania tego rozwiązania może być także ograniczenie w możliwości tworzenia nowych etatów (head count). W ramach tej usługi FUTUREA ExecutiveSearch rekrutuje finansistów o wymaganych umiejętnościach; zatrudnia zaakceptowanych przez Klienta specjalistów na czas wykonania projektu oraz prowadzi całą obsługa administracyjno-prawną związaną z zatrudnieniem.