Szkolenia i Warsztaty dla Managerów

Programy szkoleniowe realizowane są w następujących obszarach tematycznych:

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI

Budowanie i efektywne zarządzanie zespołami zadaniowymi
Techniki pracy zespołowej
Komunikacja interpersonalna
Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Rozwiązywanie konfliktów / zarządzanie konfliktem
Zarządzanie zmianami
Doskonalenie umiejętności menedżerskich
Planowanie pracy i organizowanie pracy zespołu
Motywowanie pracowników / Kontrola i ocena pracy
Zarządzanie przez cele / Realizacja celów i podejmowanie decyzji
Efektywne zarządzanie czasem
Coaching
Prezentacja Publiczna i Medialna
Prowadzenie spotkań i zebrań –  skuteczność prowadzenia spotkań
Umiejętności negocjacji
Zarządzanie projektami
Zapobieganie sytuacjom mobbingu
Efektywne działanie w warunkach stresu
Asertywność
Inteligencja Emocjonalna EQ w zarządzaniu
Zarządzanie emocjami w biznesie

PRZYWÓDZTWO typu HIGH PERFORMANCE

Budowanie strategii typu high performance
Znaczenie przywództwa w osiąganiu długoterminowego sukcesu organizacji
Różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem
Praktyki przywódców typu empowering
Praktyki przywódcze – mocne i słabe strony własnego przywództwa
Własna efektywność – ustalanie celów zawodowych w celu efektywnego wykorzystania czasu
Oczekiwania dotyczące działania umiejętność reagowania na zachowania, które nie spełniają oczekiwań
Wzmacnianie innych na ich drodze do sukcesu – empowerment

BUDOWANIE ZESPOŁÓW typu HIGH PERFORMANCE

Istota zespołów high performance
Określenie celu zespołu, kluczowych klientów i interesariuszy zespołu
Efektywne spotkania
Zorientowanie na klienta zewnętrznego i wewnętrznego
Zarządzanie kluczowych procedur zespołu – kontroli rozbieżności
Role i obowiązki członków zespołu
Wyznaczanie celów i ocena działań zmierzających do ich osiągania
Komunikacja
Udzielanie i odbieranie informacji zwrotnej  – feedback
Dynamika grupy –  określenie stopnia dynamiki działania zespołu
Podejmowanie decyzji zespołowych
Zespołowe rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie konfliktów
Zarządzanie czasem
Znaczenie zaufania w efektywnej pracy zespołu

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

Umiejętności negocjacji
Zarządzanie projektami
Podejmowanie decyzji – umiejętności decyzyjne
Zarządzanie firmą w nowej ekonomii
Mobbing w firmie

ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ HR

Cele i funkcje strategicznego zarządzania personelem
Badanie i kształtowanie kultury organizacyjnej
Planowanie zasobów ludzkich
Komunikacja organizacyjna
Techniki i metody rekrutacji
Kierowanie rozwojem personelu i planowanie karier zawodowych
Analiza potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
Motywowanie pozafinansowe
Outplacement

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

Zarządzanie ekipą handlową
Zarządzanie sprzedażą w warunkach złej koniunktury
Zarządzanie sprzedażą przez telefon – telemarketing / Obsługa klienta przez telefon
Techniki sprzedaży
E-commerce i e-biznes
Negocjacje handlowe sprzedażowe i zakupowe
Profesjonalna obsługa klienta
Współpraca z kluczowymi klientami
Prezentacja produktu
Analiza klienta na podstawie wyglądu i wypowiedzi
Savoir-vivre w biznesie
Inteligencja Emocjonalna EQ w sprzedaży
Inteligencja Emocjonalna EQ w negocjacjach

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I OSOBISTYCH

Warsztaty trenerskie – Train the Trainer
Planowanie kariery zawodowej
Umiejętności prezentacji, autoprezentacja – wystąpienia medialne
Techniki pracy umysłowej