Szkolenia i Warsztaty Branża Produkcyjna

Programy szkoleniowe realizowane są w następujących obszarach tematycznych:

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRODUKCYJNYMI

Budowanie i efektywne zarządzanie zespołami produkcyjnymi
Techniki pracy zespołowej
Komunikacja interpersonalna
Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Rozwiązywanie konfliktów / zarządzanie konfliktem
Zarządzanie zmianami
Doskonalenie umiejętności menedżerskich
Planowanie pracy i organizowanie pracy zespołu
Motywowanie pracowników / Kontrola i ocena pracy
Zarządzanie przez cele / Realizacja celów i podejmowanie decyzji
Efektywne zarządzanie czasem
Coaching
Prezentacja Publiczna i Medialna
Prowadzenie spotkań i zebrań –  skuteczność prowadzenia spotkań
Umiejętności negocjacji
Zarządzanie projektami
Zapobieganie sytuacjom mobbingu
Efektywne działanie w warunkach stresu
Asertywność
Inteligencja Emocjonalna EQ w zarządzaniu
Zarządzanie emocjami w biznesie

USPRAWNIANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Symulacja Lean Manufacturing
Mapowanie Strumienia Wartości
SMED – Redukcja czasów przezbrojeń
Tworzenie szczupłego przepływu materiału

LOGISTYKA

Zarządzanie logistyczne  i logistyka zaopatrzenia
Zarządzanie zapasami materiałowymi – łańcuch dostaw
Zapasy materiałowe i ich magazynowanie
Transport i spedycja w nowocześnie zarządzanej firmie

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA zewnętrznego i wewnętrznego

Techniki sprzedaży
Sprzedaż w warunkach złej koniunktury
Negocjacje handlowe sprzedażowe i zakupowe
Profesjonalna obsługa klienta
Współpraca z kluczowymi klientami
Prezentacja produktu
Analiza klienta na podstawie wyglądu i wypowiedzi
Inteligencja Emocjonalna EQ w sprzedaży
Inteligencja Emocjonalna EQ w negocjacjach