Szkolenia i Warsztaty Branża Finansowa

Programy szkoleniowe realizowane są w następujących obszarach tematycznych:

Sprzedaż produktów finansowych

Techniki sprzedaży dla nowych doradców finansowych + szkolenie produktowe
Techniki sprzedaży dla nowych doradców ubezpieczeniowych + szkolenie produktowe
Techniki sprzedaży dla nowych doradców w zakresie funduszy inwestycyjnych i innych produktów finansowych + szkolenie produktowe
Efektywne doradztwo kredytowe – czyli skuteczna sprzedaż Efektywne doradztwo finansowe/ubezpieczeniowe – czyli skuteczna sprzedaż
Cross selling produktów finansowo/ubezpieczeniowych
Przekazanie klienta z hali bankowej – sprzedaż kolejnych produktów finansowych
Wspieranie sprzedaży przez managerów
Zarządzanie siecią sprzedaży
Wzrost sprzedaży  wybranego produktu finansowego
Sprzedaż w warunkach złej koniunktury
Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji w sprzedaży (telefon/internet)
Gościnność w firmie finansowej – przełożenie na wymierne wyniki sprzedaży
Podniesienie efektywności sprzedaży – benchmark ofert konkurencji
Profesjonalna prezentacja oferty finansowej/ubezpieczeniowej (możliwość zapoznania ze standardami MIFID)

Obsługa klienta w instytucjach rynku finansowego

Efektywna i profesjonalna obsługa klienta indywidualnego / instytucjonalnego
Zasady rozmów z klientami – kredyty hipoteczne
Analiza potrzeb klienta indywidualnego/instytucjonalnego w branży finansowej
Trudne sytuacje w obsłudze klienta
Nowoczesne formy komunikacji z klientem (telefon/internet) – skuteczna rozmowa handlowa
Współpraca z kluczowymi klientami organizacji
Mystery Client – ocena poziomu jakości obsługi klienta – inwestora
Analiza klienta na podstawie wyglądu i wypowiedzi
Fundusze inwestycyjne – MIFID (bezpieczeństwo klienta – inwestora)

Szkolenia managerskie

Zarządzanie zespołem doradców finansowych/ubezpieczeniowych
Budowanie zespołu doradców i techniki pracy zespołowej
Zarządzanie konfliktem w instytucji finansowej – metody rozwiązywania konfliktów
Motywowanie doradców finansowych / kontrola i ocena pracy doradcy
Zarządzanie przez cele
Planowanie organizowanie pracy zespołu doradców
Prowadzenie zebrań i wystąpienia publiczne – prezentacja i autoprezentacja
Rekrutacja w instytucjach finansowych
Coaching managerski
Train the trainer