skills center
FUTUREA SkillsCenter to szkolenia i rozwój pracowników. Obszar naszego działania to branża finansowa, produkcyjna, szkolenia i warsztaty dla Managerów jak również warsztaty z zakresu budowania i pracy w zespole.
Szkolenia FUTUREA SkillsCenter skupiają się przede wszystkim na trenowaniu
i udoskonalaniu umiejętności. Zajęcia prowadzone są metodą treningowo – warsztatową, aktywizującą uczestników poprzez:

  • ćwiczenia skonstruowane tak, by uczestnicy doświadczyli działania mechanizmów psychologicznych oraz samodzielnie dokonali przełożenia na realia swojej pracy,
  • miniwykłady, które zbierają i strukturyzują wnioski z ćwiczeń oraz wyjaśniają zasady działania zaobserwowanych mechanizmów,
  • ćwiczenia, w których uczestnicy świadomie wykorzystują omówione elementy
    i prezentują sceny pozostałym osobom,
  • symulację pracy,
  • testy.

Jesteśmy firmą zajmującą się zwiększaniem efektywności organizacji, działającą w oparciu
o prostą filozofię, według której ludzie są kluczem do sukcesu w każdej organizacji. Dzięki wieloletniej praktyce naszych trenerów, możemy zaoferować autorskie programy szkoleniowe, które przynoszą konkretne rezultaty: sprawiają, że menadżerowie wiedzą jak przewodzić zespołom, zespoły są bardziej efektywne, ludzie są zaangażowani w rozwiązywanie problemów oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających.

Programy rozwojowe FUTUREA SkillCenter są dostosowywane do specyfiki i realiów funkcjonowania firmy Klienta na rynku.
FUTUREA SkillsCenter pomaga liderom, menadżerom i kadrze zarządzającej skorzystać jak najlepiej z ich własnych zdolności przywódczych oraz wykorzystać w jak najlepszy sposób umiejętności zespołu.

Nasze szkolenia mogą być prowadzone języku polskim i angielskim (przez trenerów z USA i Australii).

Specjalizujemy się w :