people search
FUTUREA PeopleSearch zapewnia Klientom profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu menedżerów oraz specjalistów na różnych szczeblach organizacyjnych, na stanowiska do prac stałych lub na czas wykonania konkretnych zadań.
Nasi konsultanci doradzają wiodącym organizacjom polskim i międzynarodowym w zakresie prowadzenia rekrutacji, projektach Executive Search, Assessment Center oraz Leasingu Pracowniczym. Realizujemy projekty Executive Search i Rekrutacyjne dla firm działających w różnych sektorach rynku ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z finansami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, produkcją i logistyką, sprzedażą i marketingiem, oraz IT.
Nasze poszukiwania prowadzimy według najwyższych zasad etycznych i zawodowych standardów. Efektem wykonywanej przez nas usługi rekrutacyjnej jest dobór takich kandydatów do pracy w Firmie Klienta, których zarówno kompetencje, jak i emocjonalne podstawy zachowań w środowisku pracy oraz osobowość zapewnią skuteczną realizację zadań na powierzonym stanowisku.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych konsultantów zdobytym na stanowiskach managerskich w polskich oraz międzynarodowych korporacjach, możemy zaoferować Państwu wiedzę ekspercką, która pozwoli na wnikliwą ocenę merytoryczną kandydatów. Nasze szerokie doświadczenie w obszarze Executive Search zapewnia natomiast wykorzystanie najnowszych rozwiązań i zastosowanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie realizacji tego typu projektów.

Celem działania FUTUREA PeopleSearch jest nie tylko wyselekcjonowanie odpowiedniej osoby, ale również jej sukces w firmie Klienta. Dlatego też po zakończeniu rekrutacji monitorujemy proces integracji kandydata z Firmą, jego rozwój i osiągane rezultaty. Wszystkie informacje zebrane w czasie współpracy traktujemy jako poufne.
Współpracujemy z firmami reprezentującymi sektor produkcji i logistyki, finansowy, usług profesjonalnych oraz nowoczesnych technologii.

Specjalizujemy się w: