people search
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych Konsultantów, zdobytemu na stanowiskach managerskich w różnych obszarach biznesu, możemy zaoferować naszym Klientom wiedzę ekspercką, która pozwoli na wnikliwą ocenę merytoryczną kandydatów z konkretnej branży. Nasze szerokie doświadczenie w obszarze Executive Search zapewnia natomiast wykorzystanie najnowszych rozwiązań i zastosowanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie realizacji tego typu projektów.

W oparciu o opracowaną metodologię realizacji projektów Executive Serach pozyskujemy i pomagamy w zatrudnianiu najbardziej utalentowanych kandydatów dostępnych na rynku. Szeroka baza kontaktów oraz zewnętrzne rekomendacje pozwalają nam na dotarcie do kandydatów, którzy z racji swojej pozycji zawodowej nie rozsyłają aplikacji oraz nie odpowiadają na ogłoszenia.

Nasi konsultanci wspierani są przez doświadczonych resercherów, którzy nie tylko identyfikują odpowiednich kandydatów, ale również sprawdzają ich referencje.

Poszukiwania bezpośrednie są szczególnie przydatne przy poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów lub managerów średniego szczebla, gdy Klientowi zależy na Kandydatach z konkretnych firm (transfer doświadczeń), w przypadku ograniczonej liczby Kandydatów odpowiadających wymaganiom Klienta, jak również wtedy gdy ogłoszenia nie przyniosły rezultatów.

Nasze poszukiwania prowadzimy według najwyższych zasad etycznych i zawodowych standardów. Efektem wykonywanej przez nas usługi rekrutacyjnej jest dobór takich kandydatów do pracy w firmie Klienta, których zarówno kompetencje, jak i emocjonalne podstawy zachowań w środowisku pracy oraz osobowość zapewnią skuteczną realizację zadań na powierzonym stanowisku.

Stosujemy różnorodne metody weryfikacji kandydatów m.in. wywiad zawodowy, wywiad kompetencyjny ukierunkowany na poznanie kluczowych dla danego stanowiska kompetencji, testy merytoryczne, testy psychometryczne, referencje.

Celem działania FUTUREA ExecutiveSearch jest nie tylko wyselekcjonowanie odpowiedniej osoby, ale również jej sukces w firmie Klienta. Dlatego też po zakończeniu rekrutacji monitorujemy proces integracji kandydata z Firmą, jego rozwój i osiągane rezultaty, gwarantując jednocześnie, że jeśli podczas okresu próbnego kandydat nie spełni pokładanych w nim nadziei, zostanie wykonana powtórna rekrutacja na koszt FUTUREA ExecutiveSearch.

Od początku współpracy inwestujemy w długofalowe relacje, angażujemy czas aby dogłębnie zrozumieć strategię, cele biznesowe, pożądane kompetencje i czynniki sukcesu, pozycję rynkową, konkurencję oraz kulturę organizacyjną firmy każdego z Klientów.

Prowadzimy otwarty dialog z naszymi Klientami i Kandydatami na każdym etapie współpracy zapewniając w ten sposób spełnienie oczekiwań obu stron związanych z przyszłym zatrudnieniem.

Bardzo ważna jest dla nas ocena pracy przez Klienta. Po zakończeniu każdego projektu dedykowany konsultant kontaktuje się telefonicznie z Klientem aby omówić jakość procesu oraz dowiedzieć się jak możemy poprawić naszą obsługę.