Regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania

  • Przygotowywanie regulaminów pracy.
  • Przygotowywanie regulaminów wynagradzania.
  • Przygotowywanie regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.