Przegląd i porządkowanie dokumentacji kadrowej

Dla Klientów, którzy prowadzą obsługę kadrową wewnątrz firmy, FUTUREA PayCenter oferuje okresową pomoc w zakresie porządkowania dokumentacji kadrowej pracowników. Usługa ta nie musi być powiązana ze stałym prowadzeniem administracji kadrowej lub płacowej.