Możemy pochwalić się zespołem doświadczonych ekspertów posiadających wieloletnią praktykę w zakresie administracji kadrowo-płacowej, ale najistotniejszą wartością jest dla nas to, że nasi specjaliści stanowią wyjątkowo zgrany i wspierający się zespół.

Dedykowani do projektu Specjaliści ds. Kadr i Płac, to praktycy, z doświadczeniem w wewnętrznych działach personalnych i płacowych oraz w wyspecjalizowanych firmach outsourcingowych, mający doświadczenie w obsłudze klientów w firmach zatrudniających
od 1 do 2500 pracowników. Specjalizują się w zagadnieniach zarówno płacowych – obsługa umów cywilnoprawnych, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie raportów płacowych, przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT, GUS, korygowanie błędów ZUS, jak i zagadnieniach kadrowych, takich jak prowadzenie i aktualizacja akt osobowych i dokumentacji personalnej pracowników, sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy, rozliczanie czasu pracy.

Bieżąco uczestniczą w warsztatach i szkoleniach nie tylko takich jak: szkolenia kadrowo-płacowe, warsztaty dotyczące zaawansowanej obsługi Programu „Płatnik”, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zmiany w ustawie o PDOF, zasady rozliczania umów cywilnoprawnych i kontraktów managerskich, ale także w szkoleniach z zakresu komunikacji, motywowania i profesjonalnej obsługi klienta.

Doświadczenie zawodowe członków zespołu, obejmuje między innymi:

  • Zarządzanie projektami oraz udział we wdrożeniach nowych międzynarodowych i polskich Klientów, wraz z weryfikacją dokumentów za poprzednie okresy;
  • Przygotowywanie raportów dotyczących wynagrodzeń dla potrzeb działów księgowości Klientów w Polsce i za granicą;
  • Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy w zakresie wyjaśniania i weryfikacji naliczonych składek, bieżące kontakty z tymi instytucjami, przygotowywanie raportów pokontrolnych;
  • Sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych GUS, wymaganych przez przepisy i organy statystyczne.