Logistyka i produkcja

Menadżerowie i liderzy firm produkcyjnych coraz częściej stają przed koniecznością zmierzenia się z wielkimi możliwościami z jednej strony i dużymi ograniczeniami z drugiej. Delikatny ekosystem narażony na dewastację, wzrastające oczekiwania ze strony opinii publicznej oraz polityków stwarzają ogromne wyzwania w zakresie produkcji i dystrybucji zarówno na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych. W tym samym czasie rynki rosnące, ich duże populacje i potencjał wzrostowy zwiększają dramatycznie zapotrzebowanie na energię, transport, rozwój infrastruktury oraz produkcję.

Tu również czynnikiem decydującym o sukcesie stają się ludzie. FUTUREA ExecutiveSearch pomaga ich pozyskać.

Współpracujemy z firmami reprezentującymi różne gałęzie przemysłu poczynając od przemysłu metalowego, poprzez papierniczy, produkcję sprzętu AGD, przemysł elektro-energetyczny, motoryzacyjny, chemiczny oraz szeroko rozumianą dystrybucję, zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw (procurement and supply chain).

Dla naszych Klientów poszukujemy menedżerów i specjalistów z następujących obszarów łańcucha dostaw i produkcji: • logistyka zaopatrzeniowa – planowanie produkcji z systemami wspomagającymi  typu MRP, ERP, logistyka dystrybucji: dyrektorzy logistyki specjaliści gospodarki materiałowej, specjaliści ds. logistyki, specjaliści ds. zakupów, planiści, administratorzy danych magazynowych, spedytorzy • produkcja: dyrektorzy zakładów, kierownicy produkcji, specjaliści utrzymania ruchu, specjaliści zapewnienia jakości, inżynierowie, inżynierowie sprzedaży.

Realizujemy również projekty outsourcingowe kadry kierowniczej i specjalistycznej w obszarze logistyki i produkcji. Jest to sposób na obsadzanie stanowisk pracy na czas wykonania poszczególnych zadań lub z powodu ograniczeń w ilości zatrudnienia (head count).  W ramach tej usługi FUTUREA ExecutiveSearch rekrutuje specjalistów o wymaganych umiejętnościach; zatrudnia zaakceptowanych przez Klienta kandydatów na czas wykonania projektu oraz prowadzi całą obsługa administracyjno-prawną związaną z ich zatrudnieniem.