bussiness solutions
FUTUREA BusinessSolution To rozwiązania HR oraz zarządzanie:

 • Zarządzanie kompetencjami
 • Wynagradzanie i ocena wyników pracy
 • Kultura organizacyjna i komunikacja
 • Outplacment
 • Badanie opinii pracowników

Doradztwo personalne
Zarządzanie kompetencjami:

 • Tworzenie systemów zarządzania kompetencjami
 • Assessment Center
 • Analiza potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Wynagradzanie i ocena wyników pracy:

 • Opisy stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Restrukturyzacja systemu wynagradzania i premiowania
 • Systemy oceny wyników pracy
 • Przeglądy wynagrodzeń / Raporty płacowe

Kultura organizacyjna i komunikacja w przedsiębiorstwie:

 • Zarządzanie zmianą
 • Badanie opinii pracowników
 • Doskonalenie komunikacji wewnętrznej
 • Psychologia zarządzania w organizacji

Outplacement:

 • Outplacement indywidualny
 • Outplacement grupowy

Doradztwo organizacyjne:

 • Diagnoza organizacji
 • Reengineering i optymalizacja procesów organizacyjnych
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Opisy stanowisk pracy

Strategie zarządzania zasobami ludzkimi

 • Budowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zmiana wielkości i struktury zatrudnienia