Zarządzanie kompetencjami:

Tworzenie systemów zarządzania kompetencjami
Assessment Center
Analiza potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Wynagradzanie i ocena wyników pracy:

Opisy stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
Restrukturyzacja systemu wynagradzania i premiowania
Systemy oceny wyników pracy
Przeglądy wynagrodzeń / Raporty płacowe

Kultura organizacyjna i komunikacja w przedsiębiorstwie:

Zarządzanie zmianą
Badanie opinii pracowników
Doskonalenie komunikacji wewnętrznej
Psychologia zarządzania w organizacji

Outplacement:

Outplacement indywidualny
Outplacement grupowy