Szkolenia skupiają się przede wszystkim na trenowaniu i udoskonalaniu umiejętności.
Zajęcia prowadzone są metodą treningowo – warsztatową, aktywizującą uczestników poprzez:

• ćwiczenia skonstruowane tak, by uczestnicy doświadczyli działania mechanizmów psychologicznych oraz samodzielnie dokonali przełożenia na realia swojej pracy,

• miniwykłady, które zbierają i strukturyzują wnioski z ćwiczeń oraz wyjaśniają zasady działania zaobserwowanych mechanizmów,

• ćwiczenia, w których uczestnicy świadomie wykorzystują omówione elementy i prezentują sceny pozostałym osobom,

• symulację pracy,

• testy,

• w ramach konsultacji – pomoc uczestnikom szkoleń poprzez komunikację internetową z prowadzącym.