Sektor usług profesjonalnych

Dla firm reprezentujących sektor usług profesjonalnych ludzie stanowią najważniejszy czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej. Jakość oferowanych usług, a co za tym idzie potencjał wzrostowy oraz podstawowy element stanowiący o rentowności firmy, są w linii prostej uzależnione od możliwości pozyskania, rozwoju i utrzymania najlepszych pracowników, posiadających odpowiednie doświadczenie, kompetencje, pasje i organizacyjny sznyt.

Liczba talentów o które walczą jest zaś ograniczona. W konsekwencji firmy świadczące usługi coraz częściej zwracają się do specjalistów od Executive Search w celu uzyskania pomocy w ocenie swoich liderów, uzupełnienia braków w planach sukcesji oraz uzyskania pomocy w przyspieszeniu swojego rozwoju na konkretnych rynkach.

FUTUREA ExecutiveSearch już kilka lat temu uruchomiła oddzielną linię biznesową dedykowaną sektorowi usług profesjonalnych. Dla naszych Klientów poszukujemy specjalistów z zakresu audytu, podatków, outsourcingu procesów biznesowych (BPO), zarządzania nieruchomościami, oceny ryzyka, badań rynku, underwritingu, obsługi klienta, telemarketingu oraz doradztwa biznesowego i prawnego.